Vertikalna veriga vrednosti Inteligentni sistemi vodenja za tovarne prihodnosti (VVV ISVOD) je rezultat procesa povezovanja med akademsko sfero in podjetji ter skupnega iskanja razvojno in tržno zanimivih vsebin, ki potekajo v tehnološki mreži Tehnologija vodenja procesov že vse od nastanka v letu 2002. Glavna strateška cilja tega povezovanja sta dviga stopnje tehnološke razvitosti uporabnikov tehnologije vodenja ter konkurenčnosti izvajalcev na posameznih segmentih.

Proces izbire tehnoloških področij in produktnih smeri za področje Tovarn prihodnosti je potekal paralelno z nastajanjem Strategije pametne specializacije v letih 2014 in 2015 in je temeljil na selekciji področij z ustreznimi kompetencami in kapacitetami. Ta nabor je bil dopolnjen v letu 2016 in je predstavljal začetno stanje, na osnovi katerega se je gradila strategija razvoja in akcijski načrt. V procesu delovanja SRIP-a je v letih 2018 in 2019 prišlo do dopolnjevanja prioritetnih smeri razvoja in produktnih smeri ter vključevanja novih partnerjev.

Pri dopolnjevanju prioritetnih smeri razvoja in produktnih smeri smo upoštevali globalne trende in prihajajoče tehnologije. Pri tem je velik poudarek na splošni digitalizaciji, intenzivni avtomatizaciji in robotizaciji procesov ter predvsem povečani integraciji posameznih delnih rešitev v skupno celoto. Vse to seveda ne vpliva samo na proizvodne procese v tehničnem smislu, ampak je za sabo potegnilo tudi potrebo po novih poslovnih modelih, ki so prilagojeni novim razmeram, pa tudi novi vlogi zaposlenih v tovrstnih tovarnah. Namesto da bi tehnologija nadomestila ljudi, bo dejansko povečala njihovo vlogo v proizvodnji. Odgovornost ponavljajočih se nalog bo na avtomatiziranih in kolaborativnih robotskih proizvodnih sistemih, zaposleni pa bodo prevzeli odgovornost na višji ravni pri nadzoru teh sistemov, sprejemanju odločitev v realnem času in iskanju možnosti za dvig kakovosti izdelkov, nižanje stroškov proizvodnje ter optimiranju posameznih pomembnih procesov, kot npr. vzdrževanju proizvodne opreme.

Raziskovalne in razvojne aktivnosti v sklopu VVV ISVOD se osredotočajo predvsem na naslednja tehnološka področja:

  1. Umetna inteligenca pri vodenju in optimizaciji sistemov. V tem okviru partnerji predvidevajo razvoj novih rešitev na področju optimizacije, nadzora in diagnostike procesov z uporabo metod za obvladovanje velikih količin podatkov, strojnega učenja, napredne statistike, itd.
  2. Digitalni dvojčki v tehničnih procesih. Poudarek bo na razvoju metodologije vzpostavitve digitalnih dvojčkov in aplikacijah tega koncepta na različnih procesih in napravah.
  3. Energetika v kompleksnih sistemih. Aktivnosti bodo pretežno usmerjene v razvoj programskih modulov in vmesnikov, ki bodo omogočali energetsko optimizacijo na nivoju tovarne in njeno vključitev v višji energetski nivo.
  4. Prediktivno vzdrževanje – prognostika in ocenjevanje stanja proizvodnih naprav in strojev. Predvideva se razvoj prediktivnega vzdrževanja na različnih področjih kot npr. linija za proizvodnjo elektromotorjev, linija za peko kruha, linija za hladno valjanje pločevine, brizgalni stroji, itd.
  5. Industrijski internet stvari. Poudarek bo na razvoju vmesnikov in agentov, ki bodo omogočali učinkovito povezljivost naprav in strojev v enovit sistem.
  6. Integrirani MES. Aktivnosti se bodo osredotočale na nadgradnjo in razširitve funkcionalnosti obstoječih MES sistemov.
  7. Specifične aplikacije vodenja. V tem okviru so predvidena nadaljnja razvojna dela na platformi za krmiljenje laserskih izvorov svetlobe v povezavi z mikroelektronsko litografijo na osnovi pospeševalnikov.