KCSTV je krovno interesno združenje za napredne tehnologije vodenja v Sloveniji. Združuje podjetja in raziskovalne ustanove s področij tehnologij vodenja, ki se zavedajo, da sta znanje in sodelovanje ključnega pomena v današnji dinamični in informacijski družbi. Specifičen položaj ter dobra poznanstva in vezi v priznanih domačih in tujih združenjih nam omogočajo dober pregled nad dogajanjem doma, v EU in v svetu na področju tehnologij vodenja. Našim članom nudimo različne storitve – od projektne pisarne do udeležbe naših članov v različnih združenjih, katerih aktivni člani smo :

 • Analize in expertize (seznam zunanjih ekspertov po področjih).
 • Projektna pisarna (iskanje, priprava in vodenje domačih in EU projektov, iskanje konzorcijskih partnerjev…).
 • Razvoj v okviru prioritenih tehnoloških področij  in raziskave in razvoj  novih smeri razvoja naprednih tehnologij vodenja.
 • Sledenje novih tehnologij in njihova uporaba v okviru naših prioritet  in njihov nadaljnji razvoj v okviru novih smeri razvoja oz. njihove nadgradnje z uporabo novih tehnologij.
 • Izobraževanje s področja prioritetnih tehnoloških področij (ciljni razvoj kompetenc zaposlenih pri članih).
 • Svetovanje pri internacionalizaciji podjetij in njihovo sodelovanje/vključevanje v mednarodne stanovske organizacije.
 • Organizacija dogodkov (webinarji, konference…) in mreženje s člani in sorodnimi organizacijami.
 • Povezave s člani SRIP ToP in člani ostalih presečnih področij v drugih SRIP-ih.
 • Mesečno obveščanje članov z novicami s področij tehnologije vodenja, razpisov in izobraževanj.
 • Zastopanje interesov članov pri lokalnih in mednarodnih subjektih.

Ekspertize in analize s področij tehnologij vodenja

Ponujamo ekspertno znanje  različnih strokovnjakov iz naših prioritetnih področjih tehnologije vodenja:

 • Umetna inteligenca pri vodenju in optimizaciji sistemov
 • Digitalni dvojčki v tehničnih procesih
 • Energetika v kompleksnih sistemih
 • Prediktivno vzdrževanje – prognostika in ocenjevanje stanja proizvodnih strojev in naprav
 • Industrijski internet stvari
 • Integrirani MES
 • Avtonomni mobilni sistemi

kontakt : Rudi Panjtar