Projektna pisarn udejanja osnovno poslanstvo, zaradi katerega je bil ustanovljen KCSTV  in sicer pridobivanje razpisov s področij tehnologij vodenja in sestavljanje uspešnih konzorcijev za izvedbo projektov. V okviru projektne pisarne nudimo naslednje storitve:

Svetovanje o nepovratnih sredstvih

 • Izvedemo oceno projektne ideje in primernost vašega projekta na določen razpis.
 • Poiščemo primeren razpis za vaš raziskovalno razvojni projekt
 • Poiščemo kompetene partnerje in podizvajalce za vaš projekt
 • Pomagamo vam oblikovati cilje projekta, učinek, delovne pakete, intelektualne rezultate in dejavnosti razširjanja rezultatov projekta.
 • Pomagamo vam oceniti in sestaviti proračun projekta.
 • Pomagamo vam pri postopku oddaje predloga projekta.
 • Ponudimo vam lahko tudi specialne storitve naših zunanjih izvajalcev. Specialne storitve, ki jih ne izvaja KCSTV, se obračunajo glede na izvajalčevo ceno storitve,
 • Priprava webinarjev oz. izobraževanj  z B2B srečanji članov za različne vrste projektov.

Priprava projektnih prijav 

 • Za vašo projektno idejo poiščemo primeren razpis.
 • Svetujemo glede priprave potrebne projektne dokumentacije.
 • Pomagamo in usmerjamo pri opredelitvi znanstvene odličnosti in učinka (impact). Opredelimo učinke projekta glede na prednostne naloge EU.
 • Svetujemo pri pripravi finančne konstrukcije projekta.
 • Koordiniramo in komuniciramo med partnerji konzorcija  pri pripravi projekta.
 • Izvedemo kontrolo kakovosti projektne prijave.
 • Pregledamo dokumentacijo in pripravimo priporočila za izboljšave (pred oddajo projektne prijave).
 • Pregledamo in/oziroman pripravimo proračun projekta.
 • Pripravimo navezovanje projektne ideje na strategijo organizacije in/ali na prioritete organov financiranja (Evropska komisija).
 • Pomagamo pri pripravi konzorcijske pogodbe.
 • Svetujemo pri začetni fazi vodenja/izvedbe projekta.

Vodenje projekta *

 • Ko je projekt odobren, vam bomo pomagali pri sklenitvi pogodbe z razpisodajalcem (Grant Agreement).
 • Za vas bomo izvajali administrativno in finančno koordinacijo projekta (Project management).
 • Skupaj z vami bomo pripravili finančna poročila glede na predpisano dinamiko ter izvajali vnose v različne sisteme za poročanja glede na vrsto razpisa.
 • Projekte bomo vodili preko naše internetne aplikacije za projektno vodenje projektov, ki lahko podpira samo partnerjev del projekta oz. celoten projekt z omogočanjem polnega dostopa sodelujočih partnerjev.
*v pripravi – izvedba se načrtuje v drugi polovici 2024 

Naši člani imajo popust na storitve projektne pisarne glede na vrsto njihovega sodelovanja in pogostnosti uporabe storitev naše projektne pisarne.
Izvajamo tudi storitve za zunanje uporabnike, ki pa niso upravičeni do popusta za naše storitve.