Področja delovanja KC STV, navezava na HOM in VVV grozda STV.