Ponujamo tri pakete na štirih področjih:

RRI

RRP, piloti

Interreg

HE

B(asic)
fiksen znesek

4% vrednosti

fiksen znesek

4% vrednosti

fiksen znesek

4% vrednosti

fiksen znesek

4% vrednosti

A (advanced)
fiksen znesek

5% vrednosti

fiksen znesek

5% vrednosti

fiksen znesek

5% vrednosti

fiksen znesek

5% vrednosti

E(xpert)
fiksen znesek

6% vrednosti

fiksen znesek

6% vrednosti

fiksen znesek

6% vrednosti

fiksen znesek

6% vrednosti

* fiksen znesek se določa glede na tip projekta (težavnost), velikost konzorcija in angažmaju projektne pisarne

Popusti na storitve projektne pisarne za člane KC STV

  • Popust na fiksen znesek za člane KC STV brez udeležbe KC STV kot partnerja ali podizvajalca znaša 20% vrednosti članarine člana in 1% vrednosti subvencije.
  • Popust na fiksen znesek za člane KC STV z udeležbo KC STV kot partnerja ali podizvajalca znaša 25% vrednosti članarine člana in 2% vrednosti subvencije.
  • Plačilo avansa  za fiksen znesek v dveh obrokih in sicer 40% ob podpisu pogodbe, 60% pred oddajo projekta.
  • Projekti so izključno iz naših fokusnih področij oz. presečnih področij z našimi fokusnimi področji.
  • Glede Interreg projektov trenutno podpiramo samo projekte Interreg Alpine Space in Interreg Central Europe.

Kontakt : Rudi Panjtar