Obdobje trajanja projekta: 2011-2013
Vrednost programa KC STV: 9.360.000 €
Vrednost sofinanciranja: 6.355.500 €

Operacijo KC STV delno financirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Evropska unija (EU) – Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013.