Z uvedbo/začetkom Obzorja Evropa je Evropska komisija načrte za enakost spolov (GEP) postavila kot osnovno zahtevo za sodelovanje v njenem okvirnem raziskovalnem programu. GEP je opredelila kot nabor zavez in ukrepov, katerih cilj je spodbujanje enakosti spolov v organizaciji skozi proces strukturnih sprememb.

Ta politični instrument si prizadeva za trajnostno preoblikovanje organizacijskih procesov, kultur in struktur na področju raziskav in inovacij (R & I) za boj proti neravnovesju in neenakosti med spoloma in zmanjševanju teh neravnovesij. Je celosten in celovit na način, da obravnava celotno organizacijo, vključuje vse pomembne deležnike in obravnava več vprašanj enakosti spolov v  organizaciji.

Načrt enakosti spolov je v angleškem jeziku in ga najdete na tej povezavi.