“Kompetenčni center za sodobne tehnologije vodenja” (KC STV) je raziskovalno-razvojni center s področja tehnologije vodenja (avtomatizacija, informatizacija in kibernetizacija) sistemov, procesov in naprav. Projekt je oblikovala tehnološka mreža Tehnologija vodenja procesov in je bil največji in najpomembnejši skupni projekt njenih članic ter zunanjih pridruženih članov.

KC STV je bil eden od sedmih kompetenčnih centrov, ki sta jih sofinancirali Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija – Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013.

Celotna vrednost programa KC STV za obdobje 2011-2013 je bila 9.360.000 €, od tega so pokrili partnerji z lastnimi sredstvi 3.004.500 € upravičenih stroškov, višina sofinanciranja pa je bila 6.355.500 €.

KC STV je povezoval 17 partnerjev iz gospodarstva in javnega raziskovalnega sektorja.

Dosežki KC STV v številkah


Nekaj novih tehnoloških rešitev

Slide
Inteligentni ventil s svojim načinom delovanja zagotavlja daljše in stabilnejše delovanje, hkrati pa omogoča varčevanje z energijo v sistemih za ogrevanje. Ventil že predstavlja prodajno uspešnico podjetja Danfoss-Trata, trendi prodaje pa kažejo na ogromen potencial predvsem na ruskem in kitajskem trgu.
Slide
Modul za samodejno nastavljanje parametrov avtopilota za lahka letala je novost, ki bo tudi manj izkušenim pilotom omogočala enostavno nastavljanje parametrov avtomatskega pilota. Sistem je bil razvit v obliki prototipa ter preizkušen v okviru demonstracijskega projekta. Razviti prototip pomeni pomembno dodano vrednost za letala proizvajalca Pipistrel, hkrati pa predstavlja ključni element za načrtovani razvoj nove generacije zračnih plovil, ki bodo kombinacija helikopterja in letala.
Slide
Platforma za sprotni nadzor industrijske opreme in podporo vzdrževanju sloni na konceptu porazdeljenega senzorskega omrežja, ki ga sestavlja množica gradnikov kot so pametno vozlišče, MEMS senzorji, MIMOSA podatkovna baza ter diagnostični in prognostični algoritmi. Platforma je predvsem zelo uporabna na rotacijskih strojih in pogonih, ki se pojavljajo v vseh panogah industrije, energetike in transporta. Zahvaljujoč inovativnim rešitvam je implementacija ekonomsko zelo učinkovita, saj je povračilna doba v mnogih primerih lahko krajša od 1 leta. Pri tem ima potencialni trg globalno razsežnost.
Slide
ProOpter -- orodje za analizo in optimizacijo proizvodne dinamike, omogoča učinkovit nadzor in izboljšanje obratovanja različnih proizvodnih procesov. To je orodje, ki je izrazito usmerjeno v prihodnost, saj skuša iz ogromne množice podatkov, ki so danes na voljo v sodobnih proizvodnih obratih, izluščiti ključne informacije, jih zapisati v obliki matematičnega modela, potem pa ta model uporabiti pri iskanju optimalnih odločitev. Ta tehnologija ima velik potencial predvsem v kontekstu odločitve, da je potrebno proizvodnji v Evropi povrniti nekdanjo veljavo, vendar jo hkrati narediti mnogo pametnejšo (Smart Factory) in učinkovitejšo.
Slide
NETIChome je preprost brezžični sistem, ki omogoča daljinsko programiranje in nadzor naprav v hiši (luči, rolete, grelna telesa, kamere, …). Obvladovanje je mogoče preko pametnega telefona. Novo storitev in pripadajoča orodja ter gradnike podjetje GOAP že trži pod svojo blagovno znamko.
Slide
Tehnologija za vodenje fuzijskih reaktorjev je zelo specifična in v prihodnost naravnana rešitev. V okviru KC STV je bil razvit eksperimentalni sistem CODAC ITER s prediktivnim vodenjem lege in oblike plazme v fuzijskem reaktorju ter hitrim omrežjem za prenos podatkov. Na tej osnovi je podjetje Cosylab prijavilo in uspešno pridobilo projekt »ITER Operations Applications Engineering« v vrednosti 5 mio € za obdobje 2013-2017. To je del svetovnega projekta izgradnje eksperimentalnega fuzijskega reaktorja ITER, ki naj bi omogočil izredno učinkovito in hkrati varno pridobivanje energije s pomočjo zlivanja lahkih jeder, torej podobne reakcije kot poteka na soncu.
previous arrow
next arrow