V okviru Zavoda KC STV sodelujejo podjetja in raziskovalne organizacije, ki so formalno povezane v več različnih entitet.

Člani Zavoda KC STV so člani TM TVP: podjetja ustanovitelji (Člani Zavoda KC STV), ki so hkrati člani TM TVP. Tem so pridružene kot članice uporabnice raziskovalne organizacije, ki so tudi članice TM TVP, vendar jih iz formalnih razlogov ni bilo mogoče vključiti v ustanoviteljstvo  Zavoda KC STV. Nabor sodelujočih podjetij in institucij pa dopolnjujejo partnerji v grozdu Sistemi in tehnologije vodenja (Člani grozda STV), ki je upravičenec v SRIP-a Tovarne prihodnosti in ga vodi Zavod KC STV.