KC STV je zavod, ki predstavlja podporno okolje za izvajanje različnih aktivnosti strateškega konzorcija Tehnološka mreža Tehnologija vodenja procesov.

Osnovna dejavnost

Osnovna dejavnost zavoda je Tehnološki mreži TVP zagotavljati potrebno okolje za:

  • pripravo predlogov konzorcijskih raziskovalno-razvojnih projektov
  • koordiniranje izvajanja konzorcijskih raziskovalno-razvojnih projektov in skupnih nalog
  • sodelovanje pri uvajanju razvitih tehnoloških rešitev, pri katerih je mreža deležnik, v uporabo.

Raziskovalna skupina

Za opravljanje svoje raziskovalno razvojne dejavnosti se je Zavod registriral pri ARRS. V evidenco raziskovalnih organizacij je vpisan pod številko 3639.

Organi zavoda

Organa zavoda sta Svet zavoda in direktor.

  • Svet zavoda sestavljajo predstavniki: ustanoviteljev, uporabnikov – drugih članov mreže in delavcev zavoda;
  • Direktor kot individualni organ opravlja poslovodno funkcijo in funkcijo vodenja strokovnega dela zavoda. Direktor zavoda je dr. Zoran Marinšek