Največji poudarek razvojnih raziskav v Horizontalni mreži Tehnologije vodenja je na:

  • zasnovi novih gradnikov, ki bodo prispevali k močnejši integraciji fizikalnega in digitalnega sveta v tovarnah prihodnosti,
  • razvoju novih postopkov, ki zagotavljajo samodejno vsestransko in globinsko analizo kakovosti izdelkov (z namenom zagotavljanja 100% kakovosti izdelkov)
  • razvoju novih postopkov za sprotno ocenjevanje „kondicije“ strojev in naprav (PHM- Prognostics & Health Management)
  • razvoju novih zmogljivih orodij za rudarjenje informacij v proizvodnih podatkih (s pomočjo matematičnih modelov).

Z ozirom na sodobne trende Industrije 4.0 in oceno kapacitet in kompetenc članov grozda KC STV se posvečamo predvsem področjem:

  • uvajanja metod umetne inteligence v postopke vodenja proizvodnje,
  • uporabi digitalnih dvojčkov pri načrtovanju in spremljanju proizvodnih procesov,
  • razvoju postopkov za ocenjevanje stanja proizvodnih naprav,
  • razvoju postopka za napovedovanje zastojev v proizvodnji,
  • uporabi koncepta Industrijskega interneta stvari (IIoT) in
  • rešitev MES okolja za realnočasni vpogled v proizvodno dogajanje.

Rezultate razvojnih aktivnosti uporabljamo predvsem okviru vertikalne verige vrednosti Inteligentni sistemi vodenja za ToP (ToP VVV ISVOD) in tudi v okviru ostalih vertikalnih verig vrednosti znotraj SRIP ToP.