Namen večletnega programa »GOSTOP- Gradniki, orodja in sistemi za tovarne prihodnosti«, 2016-2020,  je bil zbrati slovenska inovacijska znanja ter izkušnje iz industrijske in akademske sfere, da bi pospešili digitalizacijo v slovenskih proizvodnih podjetjih in uvrstili Slovenijo med ugledne ponudnike izdelkov, tehnologij in storitev za tovarne prihodnosti. Program je izvajalo trinajst raziskovalnih skupin iz slovenskih proizvodnih podjetij skupaj z šestimi raziskovalnimi organizacijami, med njimi je bilo devet članov KC STV.

Osnovni cilj programa je bil uveljaviti koncept pametnih tovarn v slovenskih proizvodnih podjetjih, ki zagotovlja višjo učinkovitost, konkurenčnost in kvaliteto izdelkov v slovenskih proizvodnih podjetjih. Sočasni cilj je tudi razvoj novih komponent, tehnologij in storitev, ki so nujne za proizvodnjo v digitaliziranih tovarnah prihodnosti. Kritično maso znanj in izkušenj smo iskali predvsem na tehnoloških področjih, ki imajo v Sloveniji že danes določene komparativne prednosti in imajo realne možnosti za večjo uveljavitev slovenskega znanja tudi v svetu. To so predvsem tehnologije vodenja sistemov (avtomatizacija, informatizacija in kibernetizacija), robotika, orodjarstvo in fotonika.


Nekaj rezultatov programa GOSTOP

Slide
Avtomatska celovita končna kontrola kvalitete elektromotorjev v Domel d.o.o.
Testiranje delovanja elementov sistema »Voice&Vision«za podporo dela v skladiščih
Slide
Enota ME-RTU 4G LTE
Vizualizacija stanja trenutne proizvodnje na proizvodni liniji v podjetju Kolektor
Slide
Enota za končno kontrolo kvalitete pogonov za električna kolesa tipa Pedelec BCM-925
previous arrow
next arrow