EFFRA je  evropsko neprofitno združenje, ki ga usmerja industrija, katerega namen je povečati naložbe v industrijske raziskave, z namenom povečanja produktivnost v evropskih proizvodnih podjetjih . EFFRA spodbuja razvoj novih in inovativnih proizvodnih tehnologij prek partnerstva EU Made in Europe v okviru Horizon Europe.

Pomembne povezave:

Glavna stran EFFRA

EFFRA Innovation Portal – tukaj lahko najdete zbirko projektov iz H2020, HE, I4MS …

Glasilo Made in EU   Glasilo skupnosti Made in Europe je brezplačno javno glasilo EFFRA, ki se osredotoča na projekte v okviru partnerstva Made in Europe, na dogodke in novice! Oblikujmo prihodnost proizvodnje skupaj! Naročite se na EFFRA javno glasilo!

Partnerstvo Made in Europe

Made in Europe je proizvodno partnerstvo z Evropsko komisijo v okviru okvirnega programa  „Horizon Europe“ (2021_2027) . Maja 2019  je bil vložen osnutek predloga partnerstva Made in Europe, o katerem  od takrat razpravljajo ustrezni udeleženi organi, in sicer Evropska komisija, države članice in EFFRA.

Za boljšo opredelitev možnega obsega in ambicij partnerstva  sta EFFRA v sodelovanju z Evropsko komisijo pripravila dokument z navodili Made in Europe in Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) . Dokument odraža potrebo in ambicije tega novega proizvodnega partnerstva.    

Partnerstvo Made In Europe bo glas in gonilna sila za trajnostno proizvodnjo v Evropi, ki temelji na skupnem strokovnem znanju in virih. Spodbudila bo evropske proizvodne ekosisteme v smeri svetovnega vodilnega položaja na področju tehnologije, krožnih industrij in prožnosti. Partnerstvo bo prispevalo h konkurenčni, zeleni, digitalni, odporni in na človeka osredotočeni proizvodni industriji v Evropi. Bo v središču dvojnega ekološkega in digitalnega prehoda, saj bo hkrati gonilna sila in predmet teh sprememb.

Razpisa Made in Europe 2023 in 2024 sta bila sprejeta novembra 2022. Več informacij najdete tukaj . Smo sredi priprav na razpise 2025-2027.

KC STV je kot upravičenec do SRIP ToP delegiral predstavnika Rudija Panjtarja v upravni odbor MiE.

Za dodatne informacije se obrnite na rudi.panjtar(at)kcstv.si .