• Zbrati kritično maso razvojno-raziskovalnega znanja in izkušenj na področju naprednega vodenja procesov iz industrijske in akademske sfere, da bi uvrstili Slovenijo med ugledne evropske ponudnike rešitev za vodenje in regulacije
  • Spodbujati inovativne raziskave in razvoj, ki bodo izkoriščali sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije za boljše vodenje procesov, delovanje vgrajenih sistemov in racionalno izkoriščanje energetskih virov
  • Sestaviti portfelj novih metodologij, orodij, gradnikov in platform, ki bodo vzajemno koristne partnerjem in bodo dvignile kvaliteto ter vsestransko namembnost celotnega načrtovalnega cikla, prilagodljivost na spreminjajoče se zahteve trga, zanesljivost implementacije in vzdrževanja