Spoštovani,

KC STV organizira Strateški posvet Tehnologija vodenja SCCT’24, ki bo potekal v sredo dne 5. junija 2024 , s pričetkom ob 9. uri v prostorih IJS, Teslova ulica 30, Ljubljana.

Kompetenčni center za napredne tehnologije vodenja (KC STV) kot naslednik Tehnološke mreže Tehnologija vodenja procesov  posodablja svojo strateško raziskovalno  in inovacijsko agendo (SRIA). Dogodek bo podal pregled prednostnih področij tehnologij vodenja v okviru Trajnostne slovenske strategije pametne specializacije (S5) in usmeritev razvoja na področju napredne tehnologije vodenja.   .
Poudarek bo na naših strateških prednostnih področjih:
(i) umetna inteligenca za nadzor in optimizacijo,
(ii) digitalni dvojčki v tehničnih procesih
(iii) področje energetike v kompleksnih sistemih,
(iv) prognostika in upravljanje zdravja strojev in procesov,
(v) industrijski internet stvari,
(vi) integrirani sistemi MES in
(vii) avtonomni mobilni sistemi.
Za vsako od prednostnih področij tehnologije vodenja bo poudarjen splošni pregled področja..
Naši mednarodni partnerji iz EU združenj bodo predstavili svoje nove ali posodobljene agende raziskav in inovacij, ki so povezane z razpisi Horizon Europe(HE) v prihodnjih letih in podprte tudi z našim SRIA. Prvič bomo gostili tudi predstavnika organizacije UNIDO, ki bo predstavil informacije o ciljih njihove globalne pobude  AI in Manufacturing.(AIM).
Fokus podpore internacionalizacije podjetij in znanosti bo predstavil direktor slovenske ekonomske diplomacije..
Naši partnerji iz SRIPov, s katerimi sodelujemo, bodo predstavili področja svojih domen, kjer želimo vzpostaviti bilateralno sodelovanje..

DNEVNI RED

09:00- 9:15 Registracija 
09:15- 11:00 Uvod z govori gostov
Otvoritveni nagovori
Rudi Panjtar, KC STV – Inovacijski grozd Tehnologija vodenja
Zoran Marinšek: KC STV – Določitev strateškega okvira
09:45 -10:00 Nagovor predstavnika MVZI
Matic Korun, MVZI
10:00 -11:00 Predstavitev EU & globalnih združenj
Chris Decubber:        EFFRA/MiE
Aleksei Savrasov:       UNIDO AIM Global
Evelina Paunksnyte: A.SPIRE/P4P
Hydrogen Europe(HE) /CHP JU
11:00 – 11:15 Odmor za kavo
11:15 – 13:00 Tehnologija vodenja kot ključna tehnologija vrednostne verige na
strateških prioritetnih področjih

11:15 – 11:30 Miha Glavan:       Smeri razvoja tehnologije vodenja 2024-2030
11:30 – 11:45 Giovani Godena: Splošni pregled strateških prednostnih področij in izvajanje
tehnologije vodenja
11:45 – 13:00 Obstoječa in nova prednostna tehnološka področja (PTP) 
/kritični pregled stanja, perspektiva in načrt prihodnih aktivnosti s strani vodij PTP/
Igor Škrjanc:       Umetna inteligenca pri vodenju in optimizaciji sistemov
Miha Debevc:      Digitalni dvojčki v tehničnih procesih
Zoran Marinšek: Energetika v kompleksnih sistemih
Boštjan Pregelj:  Prediktivno vzdrževanje – prognostika in ocena stanja proizvodnih naprav in strojev
Rok Vrabič :        Industrijski internet stvari
Miha Glavan :      Integrirani MES
Gregor Klančar:  Avtonomni mobilni sistemi
13:00 – 13:30 Odmor za kosilo
13:30 – 14:00 Podjetniški fokus
Slobodan Šešum: Gospodarska diplomacija
14:00 – 15:00 Predstavitve presečnih PTA in tehnoloških usmeritev iz drugih domen S5
Andreja Lampe:  SRIP GoDigital kot novi igralec v S5
Andreja Kumer:  Vodikove tehnologije v SRIP KG
Matej Gajzer:       Program SiEnE
15:00 – 15:30 Moderirana razprava o prihodnjih usmeritvah in zaključkih strateškega posveta

Dogodek organizira grozd Napredne tehnologije vodenja. Grozd vodi zavod KC STV, ki je eden od upravičencev SRIP Tovarne prihodnosti.

Udeležba na dogodku je brezplačna, NUJNA pa je predhodna registracija.

Vsebine bodo deloma v angleškem jeziku. Prevajanje v slovenski jezik ni zagotovljeno.