Vodje smeri razvoja v HOM prioritetnih tehnoloških področij v VVV so 23.4.2024 na 1. Delovnem strateškem posvetu KCSTV predstavili prvi osnutek akcijskega načrta grozda KC STV za obdobje 2024-2026 v SRIP ToP. Dogodek je potekal v hibridni obliki, na njem pa je sodelovalo 20 prestavnikov različnih članov grozda KC STV.

Prvi del posveta je bil namenjen pregledu vsebine akcijskega načrta za Horizontalno mrežo Tehnologije vodenja (HOM TV). Uvodoma je bila  predstavljena širša umestitev horizontalnih mrež v ekosistem S5, nato pa so bile predstavljene predlagane prioritetne smeri razvoja, rezultati ankete članstva za sodelovanje ter možnosti povezovanja v domačem in evropskem prostoru.

V nadaljevanju je bila vsaka od predlaganih prioritetnih smeri razvoja podrobneje obravnavana. Predstavljene smeri so bile: (i) Novi gradniki za integracijo fizikalnega in digitalnega sveta v tovarnah prihodnost, (ii) Razvoj novih postopkov za sprotni nadzor in upravljanje proizvodnih procesov ter (iii) Tehnologije vodenja za zeleno energetsko oskrbo. V predstavitvah so vodje prioritetnih smeri podali svoj pogled na relevantnost področij ter ideje za nadaljnje usmeritve. Prisotni pa so s svojimi komentarji poudarili pomen predlaganih področij in opozorili na pomen pravilnega umeščanja omogočitvenih tehnologij.

Drugi del posveta je bil namenjen obravnavi elementov akcijskega načrta za 4. fazo SRIP ToP za posamezna prioritetna tehnološka področja (PTP) vertikalne verige vrednosti Inteligentni sistemi vodenja (VVV ISVOD).

Obravnavana so bila naslednja PTP: Umetna inteligenca pri vodenju in optimizaciji sistemov; Energetika v kompleksnih sistemih; Prediktivno vzdrževanje, prognostika in ocenjevanje stanja strojev in procesov; Integrirani MES; Avtonomni mobilni sistemi; Digitalni dvojčki v tehničnih procesih.

Vodje prioritetnih tehnoloških področij so podali trenutno videnje predvidenih elementov akcijskega načrta za posamezno PTP, in sicer njegovo utemeljitev, tržni potencial, sodelujoča podjetja in raziskovalne inštitucije, cilji, predvideni rezultati in učinki (KPI), predvideni novi produkti, storitve in tehnologije, predvidene aktivnosti/faze, potrebni podporni inštrumenti, presek z drugimi prioritetnimi področji ter osnutek  časovnice do zaključka 4. faze SRIP ToP.

Na osnovi predstavitev in diskusije ocenjujemo, da priprava akcijskega načrta za 4. fazo projekta SRIP ToP poteka zadovoljivo, da pa je potrebno delo v prihodnjih tednih intenzivirati.