Vse več je dokazov, da so podnebne spremembe ena največjih groženj naši generaciji. Nevarnost je velika, vendar razumemo tudi priložnosti, ki jih prinaša.  Izkoristimo svojo sposobnost in znanje, da pomembno in pozitivno prispevamo k zmanjševanju našega vpliva na podnebne spremembe.
Industrija je glavni vir emisij ogljika in predstavlja približno eno petino emisij, ki jih povzroči človek. To je celo več kot izpusti vseh avtomobilov, tovornjakov, ladij, vlakov in letal na svetu skupaj. Zato si v projektu STAGE prizadevajo izboljšati energetsko varnost, učinkovitost in pospešiti doseganje podnebnih ciljev z osredotočanjem na vse energetsko intenzivne industrije, vključno s proizvodnjo, energetiko, nepremičninami, gradbeništvom in drugimi.

 

Prihodnost podjetij je neločljivo povezana
s trajnostjo in podjetja bi morala prevzeti
aktivno vlogo pri njenem oblikovanju, da bi
zagotovila dolgoročni uspeh in svoj obstoj.
Program trajnostnega prehoda za agilna in zelena
podjetja – STAGE je napovedal novo priložnost
financiranja za industrijska mala in srednja
podjetja (MSP), ki želijo spodbuditi svoj zeleni
prehod in privabiti naložbe.

 

Tretji odprti klic   v okviru programa finančnih nepovratnih sredstev STAGE je namenjen prijaviteljem po vsej EU in pridruženim članicam programa Horizon Europe. Zasnovan je tako, da podpira njihov trajnostni prehod z do 50.000 € nepovratnih sredstev v dveh različnih fazah financiranja.

Rok za oddajo vlog je 31. maj 2024. Upravičenci bodo ta sredstva lahko porabili za:

– Pripravo načrta investicijskega projekta.
– Dodatne storitve, potrebne za pripravo investicijskega načrta (npr. študija izvedljivosti, tehnološka revizija, skrbna analiza,            izdelava prototipov itd.)

Pomembno: Sredstva je treba porabiti za storitve, ki jih zagotavljajo  Trajnostni in finančni svetovalci , registrirani v omrežju STAGE. V grozdu KC STV to izvaja  Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani, oz. natančneje  naš član Laboratorij LASIM.

Kako se prijavite ?

Če želite v okviru projekta sodelovati (dostop do izobraževalnih vsebin je brezplačen in brez obveznosti) in dodatno nadgraditi vaše znanje, se lahko prijavite na naslednjem linku:

https://gnd.one/stage/operator-inquiry?_ga=2.22631160.2133824606.1711615999-1827839702.1711615999

Spoznajte glavne korake potovanja STAGE tukaj: https://lnkd.in/diG43vnh

Več o programu preberite na uradni spletni strani STAGE: https://stagepartners.eu/

Kontakt :

Fakulteta za strojništvo, laboratorij LASIM
Koordinator: Matevž Resman
e-mail: matevz.resman@fs.uni-lj.si
Telefon: 01 4771 760

Ekipa STAGE ponuja tudi obsežno podporo prek e-pošte, informativnih sej, praktičnih navodil in povratnih informacij.