Tehnološka mreža Tehnologija vodenja procesov (TVP) je tudi letos, že dvanajsto leto zapored, podelila nagradi za najboljše magistrsko delo ter najboljše diplomsko delo na področju tehnologije vodenja.

Tehnološka mreža Tehnologija vodenja procesov je konzorcij, ki od leta 2003 povezuje javne raziskovalne institucije in podjetja na področju avtomatizacije, informatizacije in kibernetizacije sistemov v Sloveniji. Aktivnosti mreže so usmerjene v spodbujanje prenosa znanja in tehnologij v industrijsko prakso ter razvoj produktov in storitev za prodajo na trgu.

S podeljevanjem nagrad Tehnološka mreža TVP vzpodbuja kvalitetno delo in odličnost mladih, ki začenjajo s svojim raziskovalnim in strokovnim delom. Nagrade razpisuje na širših področjih delovanja mreže, in sicer:

  • avtomatizacija strojev in naprav,
  • vodenje kompleksnih sistemov in tehnoloških procesov,
  • inteligentni sistemi in procesi v pametnih tovarnah,
  • diagnostika, prognostika in samovzdrževanje strojev in naprav,
  • avtonomna vozila,
  • podpora logističnim procesom v podjetjih,
  • tehnologije vodenja za pametno upravljanje z energijo, večjo kakovost bivanja in manjše onesnaževanje okolja,
  • sodobne IKT v sistemih vodenja, npr. internet stvari, umetna inteligenca, oblačne tehnologije, velepodatki,
  • tehnologije in znanja za razvoj novih orodij in gradnikov za sisteme vodenja,
  • druga področja, povezana s problematiko vodenja sistemov in procesov.

Podelitev nagrad in predstavitev nagrajenih del je potekala 10. aprila 2024 v okviru dogodka Dnevi avtomatike na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

 Nagrado za najboljše diplomsko delo je prejel Marko Kuzmanoski za delo z naslovom Idejna zasnova, modeliranje in uporaba satelita Cubesat pri zaznavanju in spremljanju oceanskega onesnaževanja s plastiko, ki ga je opravil na Univerzi v Ljubljani na Fakulteti za elektrotehniko pod mentorstvom izr. prof. dr. Gregorja Klančarja.

V diplomskem delu je predstavljena idejna zasnova projekta, ki vključuje konceptualni dizajn satelita CubeSat (majhni satelit z robom nekaj decimetrov), snovanje podsistemov satelita in njihovo podrobno načrtovanje. Poudarjen je pregled tehnike zaznavanja plastike in mikroplastike s hiperspektralno kamero preko preučevanja ustrezne spektrometrije in optičnega filtriranja. Izračunana je optična geometrija zajetega polja, ki nadalje definira orbito z definicijo Keplerjevih elementov. Izvedena je simulacija gibanja satelita (tirnice), poteka misije in komunikacija s postajo na Zemlji. Simulacijska orodja in izračuni pripeljejo do nadaljnje analize podatkov in njihovega prenosa, ter določanja finalne mreže potrebnih komunikacijskih postaj na Zemlji. Delo predstavlja izhodišče za prihodnje raziskave pri ohranjanju narave našega planeta, kar je ključni izziv tehnološke prihodnosti.

 Nagrado za najboljše magistrsko delo je prejel Kristjan Cuznar za delo z naslovom Priporočilni sistem za podporo pri odločanju operaterja industrijskega procesa, ki ga je opravil na Univerzi v Ljubljani na Fakulteti za elektrotehniko pod mentorstvom doc. dr. Vita Logarja in somentorstvom dr. Miha Glavana.

V magistrskem delu avtor predstavi razvoj inovativnega priporočilnega sistema, ki je operaterjem lahko v podporo pri odločanju pri različnih industrijskih procesih. Sistem s pomočjo analize preteklih podatkov identificira najučinkovitejše prakse in znanja izkušenih operaterjev ter jih uporablja za prilagoditev procesnih parametrov. Rezultat je prototip orodja, ki omogoča izboljšanje učinkovitosti in produktivnosti procesa, prenos znanja na manj izkušene operaterje ter uporabo v realnem industrijskem okolju. Univerzalnost razvitih pristopov omogoča uporabo v drugih sorodnih proizvodnih procesih, kar potrjuje velik potencial praktične uporabe razvitih in implementiranih konceptov tekom dela.

 

Gorazd Karer

Predsednik Komisije za nagrade in priznanja Tehnološke mreže Tehnologija vodenja procesov

www.tvp.si