Drugi strateški načrt Horizon Europe, ki ga je EU izdala letos, bo usmerjal financiranje raziskav in inovacij v Evropi in zunaj nje, da bi se spopadli s ključnimi svetovnimi izzivi, kot so:

(i) podnebne spremembe;
(ii) onesnaženost;
(iii) izguba biotske raznovrstnosti;
(iv) digitalni prehod;
(v) staranje prebivalstva.

Od temeljnih raziskav pa vse do prodornih inovacij in uvajanja inovativnih rešitev, strateški načrt usmerja naložbe v zeleni in digitalni prehod ter gradi bolj odporno, konkurenčno, demokratično in vključujočo Evropo. Da bi zagotovili, da ustreza svojemu namenu, je bil strateški načrt razvit skupaj z državami članicami in pridruženimi državami prek obsežnih izmenjav, vključno z obsežnim javnim posvetovanjem in dogodkom za vključitev splošne javnosti. Opredelitve izzivov in strateške usmeritve  temeljijo na analizi strateškega načrta.

Smernicam strateškega načrta bodo sledila vsa javno zasebna združenja in vsi znanstveni ter drugi programi, ki se izvajajo EU.

Publikacija je na voljo na tej povezavi .