Naše zgodbe in objave odslej ne bodo povezane samo s tehniko in raziskovanjem. Objavljali bomo tudi dosežke naših članov na drugih, ravno tako pomembnih področjih, ki poleg tehnološke odličnosti odločilno prispevajo v mozaik gradnikov njihove poslovne uspešnosti in so navdihujoče tudi za naše ostale člane.

Podjetje Lotrič Meroslovje je naš član od ustanovitve SRIP Tovarne prihodnosti.  Marko Lotrič, ustanovitelj podjetja, je izpeljal generacijski prehod vodenja družinskega podjetja.

Povzemamo zgodbo mlade direktorice Maje Brelih Lotrič ter njene prve izkušnje in spoznanja na njeni samostojni poti in izzivih vodenja družinskega multinacionalnega podjetja.