V okviru priprave akcijskega načrta za 4. fazo  instrumenta Strateških raziskovalnih inovacijskih partnerstev prenavljamo strateške usmeritve  KC STV v vertikalni verigi vrednosti Inteligentni sistemi vodenja v tovarnah prihodnosti  in horizontalni mreži Tehnologije vodenja. Naše delo bomo predstavili  in usklajevali na hibridnem dogodku:

                                     Strateški posvet 2024, 23.4.2024 s pričetkom ob 10:00

Lokacija dogodka :  Institut “Jožef Stefan, Teslova 30, Ljubljana

Koordinatorji naših prioritetnih tehnoloških področij bodo predstavili strategije  na posameznih tehnoloških prioritetnih  področjih, ki jih pokriva KC STV in se z vami pogovorili o potencialnih projektih ter drugih potencialnih strateških usmeritvah.

 

V okviru smeri razvoja bomo podrobneje predstavili naše razvojne usmeritve na področjih tehnologij vodenja, ki jih bomo razvijali v naslednjem tri-letnem obdobju. Pregledali bomo tudi možnosti sodelovanja na presečnih področjih z drugimi domenami.

Vljudno vabljeni!