Združenje evropske procesne industrije (A.SPIRE) je v februarju pričelo aktivno delati na posodobitvi delovnega programa za leto 2025. Namen posodobitve je priprava potencialnih tematik za P4Planet razpise v okviru Horizon Europe.

Orientacijska področja za pripravo razpisov so naslednja:

 • Energy Intensive Process Industries: Energy-efficient and climateneutral process industries
  • Transformative industrial technologies: Innovative process industries electrification approaches – PWG1 (main responsible) + PWG2 (contributors),
  • Transformative industrial technologies: Production processes with significantly higher flexibility and high efficiency – PWG1 (main responsible) + Digital TT (contributors),
  • Integrated use of renewable energy carriers in industrial sites – PWG1 (main responsible) + Digital TT and Foresight Team (contributors).
 • Energy Intensive Process Industries Energy: Circularity and Zero Pollution in process industries
  • Integrated development of upcycling technologies and business models- PWG3 (main responsible) + PWG4 (contributors),
  • Zero Pollution – Sustainable Energy Intensive Industries production processes – PWG4 (main responsible) + PWG2 (contributors).
 • Energy Intensive Process Industries: R&I deployment of Climate Neutral EIIPWG 5 & 6 (main responsible) + Digital Team  (contributors).

Aktivnosti delovnih skupin (PWG1-6 in Digital) zaobjemajo razpravo tematik in pripravo seznama prioritetnih vsebin za vsako od orientacijskih področij. Rezultati tega procesa pa bodo predstavljeni 18.4. na SPIRE dogodku v Lizboni (Portugalska).

Člani KC STV aktivno sodelujejo pri prenovi v sklopu delovne skupine Digital in presečno v delovnih skupinah PWG1 (Energy) in PWG2 (Process optimization CCU/CO2).

Več informacij: Miha Glavan