Združenje za inženiring in Združenje za svetovalni inženiring letos praznujeta 30 let delovanja na Gospodarski zbornici Slovenije ter 30-letnico vstopa svetovalnega združenja v evropsko združenje FIDIC. Ob tem je podelilo tudi nagrade za življenjsko delo zaslužnim posameznikom, ki so prispevali  k razvoju in delovanju ZING.

Prejemnik nagrade je tudi  direktor KC STV, dr. Zoran Marinšek . Je dolgoletni član UO ZING,  v obdobju od  2004 – 2020 je bil tudi njegov predsednik. Pod njegovim vodstvom je združenje oblikovalo razvojno strategijo s ključnimi usmeritvami:

  • konzorcijsko delo članic na zunanjih trgih;
  • inženiring v celotnem življenjskem ciklu sistemov od načrtovanja, razvoja in izvedbe do obratovanja (poslovni modeli design& build, projekt na ključ, izgradnja in obratovanje);
  • področje tehnološkega inženiringa – inženiringa tehnoloških sistemov in objektov
  • koncept razvojnega inženiringa – vključevanja inženiringa v razvojni cikel projektov; povezovanje in vključevanj v razvojne procese na področju tehnologij vodenja in integracije sistemov.

Usmeritve in njihovo izvajanje so močno vplivale na razvoj ZING in slovenskega inženiringa.

Več o dogodku najdete na tej povezavi: https://www.gzs.si/mediji/Novice/ArticleId/87602/30-let-inzeniringa-na-gzs

Povezava do nagrade za življenjsko delo:

Priznanje_Z-Marinsek_23-01-2024