Drage kolegice in kolegi, prijatelji,

Za leto 2023 na planetarnem nivoju lahko rečemo, da je še bolj intenzivno nadaljevanje predhodnega leta; notranja energija v sistemu še naprej narašča, v naši civilizaciji in na planetu. Soočiti se bomo morali z dejstvom, da živimo v zaprtem sistemu, ki ima svoje omejitve. Kvalitetni vzdržni obstoj bo zahteval spremembo paradigme materialne rasti, ki je vgrajena v same temelje naših družb.

Za nas, ki smo razvijalci, uvajalci in aktivni uporabniki sodobnih tehnologij, je to tudi zgodovinska priložnost in izziv: tehnologije vodenja so tehnologije, ki omogočajo, da stvari učinkovito in vzdržno delujejo – nujna lastnost za vzdržno delovanje v zaprtem sistemu..

Za nas v KC STV je bilo leto 2023 leto evolucije in tranzicije v pozitivnem smislu – programske, poslovne in kadrovske. Zaznamuje ga nekaj pomembnih dogodkov, dosežkov, mejnikov in procesov: zaključili smo tretjo fazo delovanja kot grozd upravičenec v okviru SRIP ToP; uspešno smo zaključili razvojno investicijo v distribuirano razvojno testno okolje za vodikove tehnologije v energetski oskrbi, ki predstavlja pilotni primer razvojnega gradnika v konceptu distribuiranega NDC; začeli smo obnovo prioritetnih tehnoloških področij in smeri v grozdu za naslednje obdobje; začeli smo izvajati prvi evropski konzorcijski projekt v našem sripovskem obdobju; vključeni smo in sodelujemo pri osveževanju programov treh evropskih razvojnih partnerstev; skupaj z drugimi grozdi upravičenci v SRIP ToP smo se prijavili na razpis za izvajanje 4.faze; proces kadrovske obnove gre v konvergentno fazo. Vključili smo se v proces izboljšav funkcionalnosti slovenskega inovacijskega eko-sistema, na osnovi S5.

V letu 2024 vam zato želimo, da se polno zavemo našega poslanstva, sprejmemo izziv in v čim večji meri izkoristimo priložnosti zelenega prehoda z učinkovito vključitvijo naših specialnih znanj in storitev.

Prijetne praznike in vse najlepše v Novem letu.

Zoran Marinšek
Rudi Panjtar
In ekipa OKS KC STV: Giovanni Godena, Gorazd Karer, Miha Glavan, Stanko Strmčnik, Tina Ivančič, Vladimir Jovan