Letos poteka 100 let od rojstva prof. dr. Franceta Bremšaka. Prof. Bremšak spada med začetnike in vodilne osebnosti na področjih sistemske teorije, matematičnega modeliranja, računalniške simulacije in avtomatskega vodenja v Sloveniji.

Svojo kariero je v letu 1952 začel na Inštitutu »Jožef Stefan«, kjer je kot vodja elektronike postavil osnove, iz katerih so se kasneje razvili vsi današnji odseki na področju Elektronike in informacijskih tehnologij na institutu. V letu 1963 se je redno zaposlil na Fakulteti za elektrotehniko, kjer je odigral eno od ključnih vlog v razvoju raziskovalnega in pedagoškega dela na širšem področju avtomatike.

Najbolj pomemben dosežek prof. Bremšaka je analogni računalnik, ki ga je skupaj s sodelavci razvil v letih 1957/59. Analogni računalnik je predstavljal vrhunski dosežek v evropskem in svetovnem merilu in je bil v začetku namenjen predvsem simulacijam procesov v nuklearni tehniki, kasneje pa se je uporabljal tudi na drugih področjih in je kot tak predstavljal osnovo za razvoj matematičnega modeliranja in simulacije v Sloveniji.

Ob 100 – letnici rojstva prof. Bremšaka, so na Fakulteti za elektrotehniko skupaj z Institutom »Jožef Stefan« pripravili spominsko srečanje. Več o dogodku in predstavitve s srečanja lahko najdete na naslednji povezavi.

https://lak.fe.uni-lj.si/spominsko-srecanje-ob-100-obletnici-rojstva-prof-dr-franceta-bremsaka/