Prof. dr. Igor Škrjanc je redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer vodi Laboratorij za avtomatiko in kibernetiko. Je tudi vodja fokusnega področja  Umetna inteligenca pri vodenju in optimizaciji sistemov v  vertikalni verigi vrednosti Inteligentni sistemi vodenja za tovarne prihodnosti.  Je mednarodno uveljavljen strokovnjak na področju inteligentnih sistemov, ki se uporabljajo na številnih področjih, vključno z avtomatizacijo proizvodnje, logistiko, farmacijo, medicino, prometom in kibernetsko varnostjo.

Velja za enega od začetnikov in vodilnih raziskovalcev na svetu na področju t. i. samorazvijajočih se sistemov, ki so pomembna smer inteligentnih sistemov. Gre za sisteme, ki se sami učijo, in kar je najpomembnejše, učijo se med svojim delovanjem. Izdatno se je osredotočil na samorazvijajoče se sisteme, ki temeljijo na mehki logiki in teoriji mehkih množic, kjer se odnosi med spremenljivkami procesa zapišejo s pravili. Ta pravila, ki so blizu načinu človekovega sklepanja, se s pridobivanjem podatkov sprotno prilagajajo tako, da kar najbolje opišejo informacijo iz merjenega podatkovnega toka. To omogoča hitro in učinkovito napovedovanje, razvrščanje, spremljanje, optimizacijo in vodenje procesov, ki se s časom spreminjajo, so nelinearni in delujejo v spreminjajočih se okoljih.

Raziskovalno delo dr. Škrjanca ima zaradi prenosov v prakso tudi pomembne gospodarske učinke. S svojimi rešitvami je namreč pomagal pri vodenju in optimizaciji procesov v številnih podjetjih v Sloveniji in tujini.

Iskrene čestitke za prejeto nagrado in še veliko uspehov na raziskovalnem področju!

Povezave :

Laboratorij LAK

Inteligentni sistemi vodenja za tovarne prihodnosti

Video predstavitev

Intervju za portal N1