Sodobne tovarne se soočajo s potrebo po večji učinkovitosti, varnosti in prilagodljivosti ter pomanjkanju delovne sile v proizvodnji. Vzpostavitev tehnološkega področja  “Avtonomni Mobilni Sistemi v Tovarnah Prihodnosti” je namenjen implementaciji naprednih avtonomnih sistemov v proizvodnih obratih ter notranji logistiki, da bi zadostili vsem tem potrebam.

Cilji 

  • Povečanje Produktivnosti: Optimizacija logističnih tokov za 20-odstotno povečanje produktivnosti.
  • Izboljšanje Varnosti: Avtomatizacija nevarnih nalog za zmanjšanje nesreč pri delu za 30 odstotkov.
  • Prilagodljivost proizvodnje: Implementacija prilagodljivih avtonomnih sistemov za hitro prilagajanje proizvodnih procesov

Metodologija

  • Analiza Potreb: Temeljita analiza proizvodnih procesov za identifikacijo ključnih izzivov.
  • Implementacija Sistemov: Uvedba avtonomnih mobilnih robotov in vozil ter njihova integracija v proizvodne tokove.
  • Usposabljanje in Testiranje: Usposabljanje zaposlenih za upravljanje sistemov ter testiranje v realnem proizvodnem okolju.

Avtonomni mobilni sistemi omogočajo povečanje produktivnosti, zmanjšanje nesreč pri delu in večje prilagodljivosti proizvodnje in tem večjo konkurenčnost  podjetij.

V okviru slovenskega prostora obstajajo fragmenti verige vrednosti, ki pa trenutno niso ustrezno povezani in na trgu delujejo zelo avtonomno.  Slovenija ima na tem področju dobro raziskovalno infrastrukturo z mednarodno odmevnimi uspehi. Imamo tudi podjetja, ki se ukvarjajo z razvojem in proizvodnjo teh sistemov ter sistemske integratorje, ki imajo potencial ter znanje za implementacijo teh sistemov v proizvodna podjetja.

Z umestitvijo področja v tehnološko področje Inteligentni sistemi vodenja za tovarne prihodnosti bo področje  postalo del slovenske strategije pametne specializacije  in s tem pridobilo možnost za sredstva v okviru razpisov pametne specializacije.

Z ustreznim sodelovanjem deležnikov lahko skupaj nastopamo tako na domačem trgu kot tudi pripravimo prebojne izdelke za prodor na trge izven Slovenije in obenem gradimo in razširjamo ustrezno znanje za implementacijo teh sistemov.