Z veseljem vas vabimo, da se nam pridružite na osrednjem jubilejnem 15. srečanju za ambiciozne in inovativne v energetiki in industriji. Na njem bodo globalno uspešna slovenska podjetja izpostavila svoje inovativne pristope za uspeh. Spoznali pa boste tudi patentirano inovacijo iz Švice in druge mednarodne primere na področju zelenega energetsko-podnebnega prehoda.

15. Inovacija energetike ’23, Z inovativnostjo do uspeha v času disrupcije energetike, ki bo 4. oktobra na Brdu pri Kranju. Dogodek bo potek v živo.

Govorci se bodo v predstavitvah inovativnih pristopov, poslovnih modelov in rešitev lotili novosti fleksibilnosti, fotovoltaike, samooskrbe, e-mobilnosti, učinkovite rabe energije in DSM, sektorskega povezovanja, vodika, pa tudi najnovejših trendov na področju baterij!

Dr. Zoran Marinšek iz Zavoda KCSTV bo na posvetu Inovacije Energetika 2023 predstavil inovacijo, ki temelji na zelenem vodiku kot energetskem vektorju. Inovacija H2LEC – lokalna energetska skupnost kot mala vodikova dolina –  zajema razvoj novih rešitev in gradnikov in njihovo integracijo v delujoč sistem avtomatiziranega trgovanja odjemalcev prosumerjev v skupnosti s fleksibilnostmi v energiji, odpira pa tudi nove segmente trga s fleksibilno energijo, v katerem nastopajo novi igralci izven tradicionalnega sistema oskrbe z energijo. To zahteva po eni strani nove poslovne modele povezovanja na strani tehnološke ponudbe, na drugi strani pa tudi umeščanje rešitve v poslovne cilje H2LEC.

Kompleksnost rešitve zahteva multidisciplinarni pristop in sočasni razvoj znanj in rešitev na več tehnoloških področjih, kar omogoča izredno konkurenčnost rešitve in močno zmanjšuje številčnost potencialnih konkurentov.

V prvi fazi je zato glavni izziv ustvariti zadosten trg za H2LEC, pri čemer so glavna »konkurenca«: obstoječi predpisi, upor do sprememb s strani vertikalno integriranega energetskega sektorja, šibke povezave subjektov v  verigi vrednosti, ter pomanjkanje finančnih spodbud za financiranje projektov H2LEC v pilotni inovacijski fazi.