Lokalna energetska skupnost (LEC) predstavlja vertikalno vgrajen sistem oskrbe z energijo in ekosistem z združenimi vrednotami in cilji. Na mestu integrirani sistemi, ki temeljijo na vodiku, povezani s sistemom, sestavljenim iz elektrolizerja, shranjevanja vodika in gorivne celice – vodikovi prosumerji – zagotavljajo učinkovito uravnoteženje lokalne porabe energije in lokalne proizvodnje obnovljive energije, ki se lahko razširi prek letnih ciklov. Prevoza vodika ni potrebnega. Tako H2LEC – lokalna energetska skupnost z vodikovimi prosumerji – predstavlja nosilca razpršene proizvodnje energije (in vodika) kot dopolnilo koncentrirani proizvodnji energije in vodika: v povprečju bo H2LEC dosegel vsaj 75% lastne oskrbe. Poleg tega se s sistemi združene proizvodnje toplote in električne energije dodaja k energetski učinkovitosti.

       

Komunala Wunsiedel – LEC s konceptom zelenega H2 in daljinskim ogrevanjem

H2LEC predstavlja virtualni socio-ekonomski sistem, ki temelji na skupnostnih vrednotah, s čimer vključuje pobude, inovacije in kapital lokalnih akterjev, zlasti start-up podjetij z novimi tehnologijami in mlajših generacij. V oskrbo z energijo prinaša nove igralce – prosumerje, ki aktivno trgujejo s svojimi fleksibilnostmi med seboj in na zunanjih trgih ter spodbujajo nove omogočitvene tehnologije, predvsem avtomatizirano trgovanje v bližini realnega časa, kar povečuje rešitve, ki so avtomatizirane od začetka do konca. H2LEC ustvarja potrebo in trg za manjše integrirane sisteme, ki temeljijo na vodiku, z razponom od nekaj kWe za stanovanjske hiše do nekaj MWe enot za večje industrijska podjetja ter s celotnim naborom velikosti vmesnih in manjših podjetij in javnih in terciarnih zgradb. Tako zagotavljajo odprtje za sodelovanje MSP-jev v mednarodnih verigah vrednosti in napovedujejo močan dopolnilni spodnji steber v oskrbi z energijo in vodikom v Evropi.

Rešitve in sistemi za H2LEC so v fazi inovacij in se pojavljajo v dejanskem okolju; H2LEC se izdelujejo, kar dokazuje SWW (www.s-w-w.com). Srečujejo se s številnimi ovirami in izzivi, med drugim s predpisi in uporom do sprememb s strani vertikalno integriranega energetskega sektorja ter financiranjem, še posebej v fazi inovacij in zgodnjega delovanja.

Nilsson Energy – decentraliziran energetski sistem, zasnovan na zelenem H2 – Predšolski objekt v  Mariestadu – Švedska

Poseben izziv je, kako ustvariti poslovne modele, ki bodo trajnostno poganjali H2LEC kot virtualni poslovni sistem. Sistemski spodbujevalci teh izzivov so prizadevanja za nadaljnje usklajevanje oskrbe z električno energijo s posodobitvijo modela vlog za harmonizirano električno tržišče, ki predstavlja okvir za nacionalne predpise; nujno spremljanje je osredotočeno finančno podporo. Pomembna dejavnost je deljenje znanja in dobrih praks, pridobljenih pri pionirjih.

Moderator:

Govorniki deležniki:

 

Dnevni red:

  • Demonstracijski primer H2LEC v izdelavi – delujoči pilotski objekt, model trgovanja, načrt do popolnega LEC
  • Zeleni vodikov prosumer – potreben gradnik za optimizacijo sistema (v letnem ciklu), osnovni pristop k načrtovanju (lokalna proizvodnja obnovljivih virov energije v primerjavi z porabo, s termalno energijsko sklopitvijo)
  • H2LEC kot podsistem v vertikalno strukturiranem energetskem sistemu – koncentrirana proti razpršeni proizvodnji energije, pametni sistem električnega trga – avtomatizirano trgovanje z energijskimi fleksibilnostmi s strani prosumerjev, zeleni vodikov prosumer v pametnem omrežju.
  • Načrtovanje in testiranje decentralizirane proizvodnje vodika na kraju samem za razvoj uporabniško usmerjenih scenarijev in testiranje s kompaktnimi stacionarnimi aplikacijami.

Posnetek seje je na voljo na spletni strani 4. tedna MRS in na Vimeo.