V okviru delovanja KCSTV v iniciativi Vanguard v pilotu za umetno inteligenco  ter posledično aktivnosti projektne pisarne  KCSTV, smo postali partnerji Horizon EU projekta AI Redgio 5.0. Namen projekta v skupni vrednosti 8 milijonov evrov, ki traja tri leta,  je spodbujati sprejemanje tehnologij v evropskih proizvodnih MSP ,  zasnovanih z raziskavami  in uporabo v preteklih projektih razvitih platform na področju umetne inteligence, s poudarkom na t.i “AI on the Edge” in industrije 5.0. V projekt so vključene učne tovarne, metodologija in storitve za eDIH ter priprava komptenenc za razvoj novih kadrov. V projektu so vključeni tudi EU MSP-ji s primeri uporabe AI Edge platform v različnih industrijskih domenah. Projekt bo omogočil tudi kaskadne razpise za MSP v letu 2023 in 2024, kar predstavlja tudi priložnost za naša podjetja.

Projekt prinaša veliko novih orodij in novih znanj, ki jih bomo v največji meri poskušali diseminirati tudi med naše člane in tudi širše v okviru dosega naših članov in povezav z domačimi združenji in presečnimi področji in s tem bogatiti domači obseg znanja in eksploatacije uporabnih prebojnih tehnologij.

Med 43 vključenimi partnerji so poleg KCSTV tudi trije naši člani in sicer IJS in Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani (Laboratorij za avtomatiko in kibernetiko) ter podjetje Polycom d.o.o.  IJS in Fakulteta za elektrotehniko sodelujeta pri pripravi primera uporabe orodij umetne inteligence pri razvoju sistema za testiranje izdelkov v diskretni proizvodnji, Polycom d.o.o. pa pripravlja primer uporabe orodij umetne inteligence za nadzor in upravljanje parametrov strojev za plastiko za zagotavljanju kvalitete izdelkov.

Projekt je financiran iz evropskega programa Horizon Europe in sledi pobudi Evropske komisije I4MS, večletnemu programu, namenjenemu spodbujanju digitalizacije malih in srednje velikih podjetij v proizvodnem sektorju.

AI REDGIO 5.0 vključuje 43 partnerjev iz 15 evropskih držav. Vodja projekta je Politecnico di Milano.

Del partnerjev projekta na Kick Off sestanku 26. in 27.1.2023