Do zaključka 3. faze realizacije našega akcijskega načrta v okviru Strategije pametne specializacije (SPS) je preostalo še dobro leto. Trenutno se zaključujejo priprave na novo obdobje SPS, ki bo opredeljeno z okviri, ki jih postavlja dopolnjena SPS (S5). EU že nekaj časa poudarja »digitalno« in »zeleno«. Vojna v Ukrajini je pretrgala nabavne verige in sprožila krizne razmere na področju energetike in hrane, zato je potreben ponoven strateški razmislek o prihodnjih smereh razvoja na področju tehnologije vodenja in nekaterih presečnih področjih.

V ta namen bo v sredo 23. novembra od 9:00 do 15:00 v organizaciji Kompetenčnega centra za sodobne tehnologije vodenja (KC STV) potekal strateški posvet o prihodnjih smereh razvoja na področju tehnologije vodenja. Posvet bo potekal v predavalnici E odsekov IJS v prvem nadstropju na Teslovi 30 v Ljubljani.

Kot člana grozda STV vas vabimo, da se posveta udeležite. Sodelujete lahko tudi aktivno s predlogi morebitnih novih prioritetnih tehnoloških področij, kar navedete v registracijskem obrazcu. Prosimo vas, da nam vsaj do četrtka 16.11. potrdite vašo udeležbo. V primeru, da predlagate novo prioritetno tehnološko področje, vas prosimo, da pripravite tudi kratko predstavitev področja.