Prvega spletnega srečanja članov, ki je potekalo 19.5.2022 se je udeležilo 12 predstavnikov članov. Direktor KC STV dr. Zoran Marinšek je predstavil opravljeno delo v obdobju od začetka leta do aprila 2022. Predstavil in razložil je vpetost v SRIP ToP pri izvajanju akcijskega načrta 3.faze s poudarki na aktivnostih internacionalizacije, iskanja projektov ter sodelovanja z ostalimi upravičenci SRIP ToP. Nadalje je okvirno predstavil izhodišča nove strategije pametne specilaizacije (S5) in  sodelovanje ekipe KCSTV pri njeni  pripravi in ključne cilje KCSTV za leto 2022.

Rudi Panjtar, vodja programske pisarne, pa je predstavil poslovni model in predvidene zadolžitve programske pisarne v naslednjem obdobju in tudi aktivnosti, ki jih KC STV izvaja na področju internacionalizacije. Predstavil je tudi nekatere zanimive domače in tuje razpise.

Z mesečnimi srečanji bomo nadaljevali tudi v prihodnje in v njih dali besedo predvsem članom od katerih si želimo predloge in tudi pomoč pri usmeritvah za naše nadaljnje delovanje.

Združeno predstavitev obeh predstavnikov KCSTV najdete na tej povezavi.