Na zavodu KC STV, ki je eden izmed upravičencev SRIP ToP, smo bili v prvih mesecih letošnjega leta zelo aktivni – sodelovali smo pri pripravi pametne specializacije za novo programsko obdobje, naredili smo nadaljnje korake za boljšo podporo naših članov pri skupnem nastopanju na razpisih, mednarodnem udejstvovanju …
Zavedamo se, da je za doseganje ciljev, ki smo si jih zadali in predvideli v akcijskem načrtu, aktivno sodelovanje s člani naša najvišja prioriteta. Zato bomo organizirali kratka mesečna spletna druženja, kjer bomo predstavili opravljeno delo in v interakciji z vami snovali nove pobude, projekte in cilje.
Vljudno vas vabimo, da si vzamete čas in z nami sodelujete na našem prvem srečanju z naslednjo vsebino:

  1. Nagovor direktorja KC STV (dr. Zoran Marinšek )
  2. Predstavitev programske pisarne (Rudi Panjtar)
    * Projektna pisarna KCSTV
    * Internacionalizacija
    * Aktualni razpisi
  3. Razno

Veselimo se srečanja z vami!

Povezava do srečanja (Microsoft Teams meeting ):

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options