Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani, laboratorij LASIM v so-organizaciji z GZS, SRIP TOP, KCSTV, MGRT in ESRR je organiziral  že osemnajsti Posvet Avtomatizacija Strege in Montaže (ASM’21/22). Posvet se je tradicionalno uveljavil kot mesto srečevanja, posvetovanja in aktivne izmenjave mnenj strokovnjakov s področja avtomatizacije in Industrije 4.0. Kot na vsakem posvetu ASM je  tudi tokrat bil  poudarek na prenosu znanj in izmenjavi dobrih praks. To je dogodek, kjer lahko podjetja in raziskovalne organizacije predstavijo svoje raziskovalne, strokovne pa tudi delno komercialne aktivnosti s področja širše avtomatizacije, vitke proizvodnje in digitalizacije proizvodnih procesov. Področja in tehnologije I4.0 kot so logistika, kolaborativna in industrijska robotika, digitalni dvojčki proizvodnih in logističnih procesov, sistemov in izdelkov, povezljivost sistemov, so zelo aktualna in jih je za povečanje konkurenčnosti proizvodnih podjetij nujno znati pravilno uporabiti.

Na dogodku je sodeloval tudi KCSTV in sicer z uvodnim predavanjem, ki ga je izvedel Rudi Panjtar, vodja programske pisarne. Za zaključek posvetovanja pa je  ravno tako poskrbel KCSTV – direktor zavoda KCSTV dr.Zoran Marinšek je v imenu Tehnološke Mreže predal nagrade in priznanja za najboljše diplome in magistrske naloge s področja tehnologije vodenja, ki  so jih nagrajenci tudi predstavili.