Tehnološka mreža Tehnologija vodenja procesov (TM TVP) razpisuje nagrade za najboljša diplomska in magistrska dela. Nagrade so namenjene spodbujanju raziskovalnega in strokovnega dela na širših področjih avtomatizacije strojev in naprav, vodenja kompleksnih sistemov in tehnoloških procesov, inteligentnih sistemov in procesov v pametnih tovarnah, diagnostike, prognostike in samovzdrževanje strojev in naprav, avtonomnih vozil, podpore logističnim procesom v podjetjih, tehnologije vodenja za pametno upravljanje z energijo, večjo kakovost bivanja in manjše onesnaževanje okolja, sodobnih IKT tehnologij v sistemih vodenja (npr. IoT, umetna inteligenca, oblačne tehnologije, velepodatki – big data), tehnologij in znanja za razvoj novih orodij in gradnikov za sisteme vodenja ter drugih področjih povezanih s problematiko vodenja sistemov in procesov.

Podeljeni bosta dve nagradi, in sicer:

  • nagrada (700 EUR neto) Tehnološke mreže Tehnologija vodenja procesov za najboljše magistrsko delo, ki ga je kandidat/ka uspešno zagovarjal/a v letih 2020 ali 2021,
  • nagrada (400 EUR neto) Tehnološke mreže Tehnologija vodenja procesov za najboljše visokošolsko strokovno/univerzitetno diplomsko delo, ki ga je kandidat/ka uspešno zagovarjal/a v letih 2020 ali 2021.

Poleg nagrad bomo podelili tudi do dve priznanji za magistrska dela in do dve priznanji za visokošolska strokovna/univerzitetna diplomska dela.

Predlagatelj je lahko mentor (visokošolski učitelj, znanstveni sodelavec) ali pa podjetje, kjer je kandidat zaposlen ali kjer je opravljal diplomsko oziroma magistrsko delo.

Rok za prijavo je  18. 2. 2022.

Nagrade in priznanja bodo podeljena na prireditvi v okviru Dnevov avtomatike ali na posebnem spletnem dogodku TVP, predvidoma 31. marca 2022.

Spoštovani sodelujoči, zahvaljujemo se vam za vaše prispevke. Nagrajence in prejemnike priznanj bo komisija obvestila v sredini meseca marca 2022.

Datoteke: