Konec meseca septembra se je g. Gregor Dolanc v imenu sveta mreže TVP zahvalil ga. Nadji Hvala za uspešno in srčno vodenje Komisije za nagrade in priznanja TM TVP.
Prejemnica se je pozornosti razveselila in izrazila zadovoljstvo ob prejeti zahvali.