Evropska komisija je skupaj z nacionalnimi strokovnjaki več mesecev pripravljala programe dela, od 15.6. pa so ti tudi uradno objavljeni na portalu Funding & Tenders Portal, enotni vstopni točki za vse centralizirane programe Unije.

Obzorje Evropa je nov okvirni program Evropske unije za raziskave in inovacije za obdobje 2021–2027 in je nadaljevanje programa EU Obzorje 2020. Obzorje Evropa je vodilna pobuda EU za podporo raziskavam in inovacijam od zasnove do tržne uvedbe ter dopolnjuje nacionalno in regionalno financiranje. Skupna vrednost finančnih sredstev, ki bodo namenjena novim aktivnostim bo največja dosedaj, presegala bo 95,5 milijard EUR.

Več o programu Obzorje Evropa.