Dne 16. junija je bila za člane Grozda STV organizirana spletna delavnica namenjena pregledu možnosti sodelovanja in skupnega prijavljanja partnerjev grozda KC STV na aktualne razpise Horizon Europe (HEU). Na delavnici so bili izpostavljeni aktualni razpisi Horizon Europe, ki vsebinsko pokrivajo področja Grozda STV.

PROGRAM DELAVNICE

  • 12:00-12:10: Nagovor (dr. Zoran Marinšek)
  • 12:10-12:20: Predstavitev programa HEU (dr. Vladimir Jovan)
  • 12:20-12:35: Predstavitev izbranih aktualnih razpisov Cluster 4 (Digital, Industry and Space): (dr. Miha Glavan)
  • 12:35-12:50: Predstavitev izbranih aktualnih razpisov Cluster 5 (Climate, Energy and Mobility): (dr. Vladimir Jovan)
  • 12:50-13:30: Diskusija (moderira dr. Zoran Marinšek)
  • Povezovalec: dr. Giovanni Godena