Vlada je 27. maja 2021 sprejela nacionalni program spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence do leta 2025, s čimer izpolnjuje zavezo za pripravo nacionalnega strateškega dokumenta za umetno inteligenco.

Za koordinacijo izvajanja in spremljanja ukrepov iz programa je določila ministrstvo za javo upravo. MJU mora tako v sodelovanju z vsemi ministrstvi v pol leta pripraviti načrt izvedbe posameznih ukrepov ter načrt financiranja in opredelitev finančnih virov za njihovo izvedbo, v skladu s predvideno višino financiranja ukrepov v sprejetem nacionalnem programu.

Več informacij