Kdaj: 14.4.2021
Kje: spletna delavnica

V mesecu maju je potekal uvodni (kick-off) sestanek glede vzpostavitve novega Vanguard pilota na temo umetne inteligence (Pilot AI). Namen pilota  je ohraniti in spodbuditi uporabo tehnologij umetne inteligence in pomagati evropskim MSP, da bi le-ti imeli koristi kot glavni upravičenci in ponudniki tehnologije.

Ideja pilota izhaja iz predhodnega strukturiranega procesa, ki je med fazo spoznavanja in učenja vključeval industrijske partnerje, velika podjetja in mala in srednje velika podjetja ter inovacijske RTO organizacije in laboratorije v partnerskih regijah Vanguard.

Prednostna naloga med regijskega partnerstva so aplikacije umetne inteligence v primerih dejanske uporabe ter podporo pri sprejetju tehnologij umetne inteligence za pospešitev inovacijskih procesov podjetij.

Na srečanju so bili predstavljeni trije predstavljeni trije demo primeri:

  • Mreža laboratorijev za umetno inteligenco (AI Demo Lab Grid)
  • Umetna inteligenca za učinkovito izrabo virov v proizvodnji (AI for resource efficiency in production)
  • Vzdrževanje podrprto s tehnologoijo umetne inteligence (AI-driven maintenance).

Koordinatorstvo slovenskih partnerjev v okviru Vanguard AI pilota vodi SRIP-TOP.

Več informacij o AI pilotu