Kdaj: 22.03.2021
Kje: revija Finance


Zavedati se je treba, da proizvodna podjetja – in s tem celotna Slovenija – na letni ravni izgubijo do 60 odstotkov dodane vrednosti na zaposle nega, ker se na sistemski ravni prepočasi pomikamo k uvajanju ustreznih strateških instrumentov na področju digitalizacije proizvodnih podjetij in s tem podvojitve dodane vrednosti na zaposlenega v čim krajšem času.

Najbrž ni treba posebej poudarjati, da želijo slovenska podjetja povečati učinkovitost dela in proizvodnih procesov, začenši s povečanjem razpoložljivosti in zanesljivosti vseh procesov (proizvodnih, poslovnih, logističnih …).

Na poti k uresničitvi zgoraj opisanih ciljev in želja lahko slovenskim podjetjem brez dvoma pomaga koncept pametne tovarne s tehnologijami industrije 4.0 (I 4.0) in ogromnim potencialom, ki ga predstavljajo.

Slovenska podjetja potrebujejo konkretne primere in demonstracijske centre, kjer bodo njihovi strokovnjaki lahko v živo spoznavali bistvo tehnologij I 4.0 in konkretne koncepte ter korake pri vzpostavljanju pametne tovarne. S temi kompetencami ter znanjem pa nato v lastnih podjetjih razvijali in uvajali digitalizacijo proizvodnje – tudi ob pomoči ekspertov iz demonstracijskih centrov. Slovenja iz tega razloga nujno potrebuje nacionalno mrežo demonstracijskih centrov na področju pametnih tovarn in tehnologij I 4.0.

Več o prispevku