Evropsko združenje za procesno industrijo (SPIRE) je v začetku leta 2021 predstavil skoraj končno različico vizije procesne industrije do leta 2050. Zadnja različica vizije Processes4Planet 2050 (tik pred uradno objavo) je dostopna tukaj.

Med leti 2018 in 2020 je skupnost SPIRE sodelovala pri razvoju tega načrta z rednim sodelovanjem z Evropsko komisijo in drugimi zainteresiranimi stranmi. Ta dokument predstavlja vizijo združenja za krožne in podnebno nevtralne procesne industrije ter podrobno opisuje inovacije, potrebne za uresničitev te vizije.

Načrt Proces4Planet 2050 prikazuje tri splošne cilje, ki si jih partnerstvo prizadeva:

  • Razvoj in uvajanje podnebno nevtralnih rešitev,
  • Zapiranje zank za energijo in surovine,
  • Doseči vodilno vlogo v podnebnih nevtralnih in krožnih rešitvah, pospešiti inovacije in sprostiti javne in zasebne naložbe.

Za dosego teh ciljev bo potrebno ustrezno financiranje. Kot je zapisano v načrtu, naj bi do leta 2050 za razvoj in napredovanje tega zelo ambicioznega plana inovacij ocenili 34,5 milijarde EUR naložb.

Predstavljena vizija Proecsses4Planet bo predstavljala osnovo za pripravo novih razpisov v okviru Horizon Europe (HEU).