Kdaj: 14.07.2020
Kje: Fakulteta za strojništvo v Ljubljani, Laboratorij za strego, montažo in pnevmatiko – LASIM.

V sredini julija je bila izvedena celodnevna delavnica Osnove digitalnih dvojčkov in modeliranje virtualne tovarne, katero je ob pomoči SRIP ToP organiziral Laboratorij za Strego, Montažo in Pnevmatiko na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Zaradi COVID-19 situacije je bila udeležba na delavnici dokaj omejena, vendar delavnica ni bila zato nič manj zanimiva in poučna.

Udeležence je sprejel dr. Niko Herakovič, redni profesor na Fakulteti za strojništvo, ki je predstavil koncept pametne tovarne in vlogo digitalnega dvojčka v njej. Pojasnil je kako z LEAN pristopom višamo dodano vrednost v proizvodnji in da je ključno za takšen način dela sama povezljivost tehnologij, ki so v uporabi, s čimer se tudi povečuje učinkovitost in funkcionalnost. Predstavil je tudi osnove in principe delovanja digitalnih dvojčkov.

Kasneje je dr. Hugo Zupan na “hands on” delavnici preko praktičnega primera prikazal proces gradnje modela tovarne in izvajanje simulacije kateri sta osnovi digitalnega dvojčka. Z uporabo programske opreme je zgradil model proizvodnega procesa in pri podanih vhodnih podatkih izvedel simulacijo. Udeleženci so lahko na praktičnem primeru spoznali funkcionalnosti digitalnega dvojčka ter kako lahko ta v njihovih podjetjih pripomore k določevanju ozkih grl v proizvodnem ciklu in s tem najučinkovitejših programov proizvodnje ter sledljivosti in transparentnosti, ki sta posledica implementacije in uporabe digitalnega dvojčka tovarne.

Dr. Miha Pipan in Jernej Protner sta predstavila princip horizontalne ter vertikalne komunikacije v pametni tovarni, katera je pogoj za možnost izkoriščanja digitalnega dvojčka v realnem sistemu. Prikazala sta uporabljene komunikacijske protokole, njihove prednosti in predstavila principe sledenja izdelkom. Na delavnici je bil tudi prikazan sistem na osnovi virtualne ter razširjene resničnosti, ki ne samo služi za lažjo sledljivost v proizvodnem ciklu, ampak tudi pripomore k lažjemu delu osebja.

V zadnjem delu delavnice, so si udeleženci lahko ogledali kako realen sistem z uporabo digitalnega dvojčka deluje v demo tovarni na Fakulteti. Videli so delovanje sistema v praksi, kaj vse ta omogoča in katere ključne tehnologije vključuje. Predstavljeni so bili tudi simulacijski algoritmi, ki pripomorejo k izbiri parametrov za maksimalno izkoriščanje potenciala proizvodne linije.

Udeležencem so bili na delavnici predstavljeni principi delovanja in koraki za implementacijo, s čimer so pridobili znanje, potrebno za načrtovanje proizvodnje z vključitvijo digitalnega dvojčka in njegovo izdelavo. Zadovoljstvo s količino in načinom predstavitve informacij potrebnih za implementacijo tehnologije je bilo očitno. Prisotni so prepoznali uporabnost ter koristnost uporabe digitalnega dvojčka ter pridobili praktično perspektivo za vključitev v proizvodne cikle v njihovih podjetjih. V SRIP ToP nam je v zadovoljstvo, da lahko v okviru našega poslanstva na tak način vzpodbujamo podjetja k razvoju in z organizacijo takšnih delavnic omogočamo pretok znanja iz akademske v industrijsko sfero.

Več informacij o delavnici