Slide
Napredna znanja s področij avtomatizacije, informatizacije in kibernetizacije procesov na domenskih področjih

• Vodenje v sodobnih tovarnah
• Vodenje za pametno, čisto in učinkovito energijo ter čistejše okolje
• Vodenje inteligentnih objektov (sosesk in mest)
• Vgrajeni sistemi za vodenje
• Vodenje zahtevnih znanstvenih/ eksperimentalnih sistemov


Zadnje novice

Zaključki posveta SCCT’24

Moderirana razprava po zaključku prezentacij je bila izredno plodna in se je zavlekla daleč preko ...

Uspešno izveden posvet SCCT’24 z mednarodno udeležbo

KC STV je 5.6.2024 izvedel javni posvet za tehnologije vodenja - SCCT'24, ki vse bolj ...

Strateški posvet Tehnologija vodenja SCCT’24 

Spoštovani, KC STV organizira Strateški posvet Tehnologija vodenja SCCT'24, ki bo potekal v sredo dne ...

Uspešno izveden prvi delovni strateški posvet KC STV

Vodje smeri razvoja v HOM prioritetnih tehnoloških področij v VVV so 23.4.2024 na 1. Delovnem ...