Vertikalna veriga vrednosti »Inteligentni sistemi vodenja za tovarne prihodnosti (ISVOD)« je rezultat procesa povezovanja med akademsko sfero in podjetji ter skupnega iskanja razvojno in tržno zanimivih vsebin, pri čemer osrednji okvir delovanja predstavljajo prioritetne smeri razvoja, ki so jih partnerji opredelili na osnovi svojih srednjeročnih razvojnih načrtov. Raziskovalne in razvojne aktivnosti se osredotočajo predvsem na naslednja tehnološka področja:

  1. Umetna inteligenca pri vodenju in optimizaciji sistemov. V tem okviru partnerji predvidevajo razvoj novih rešitev na področju optimizacije, nadzora in diagnostike procesov z uporabo metod za obvladovanje velikih količin podatkov, strojnega učenja, napredne statistike, itd.
  2. Digitalni dvojčki v tehničnih procesih. Poudarek bo na razvoju metodologije vzpostavitve digitalnih dvojčkov in aplikacijah tega koncepta na različnih procesih in napravah.
  3. Energetika v kompleksnih sistemih. Aktivnosti bodo pretežno usmerjene v razvoj programskih modulov in vmesnikov, ki bodo omogočali energetsko optimizacijo na nivoju tovarne in njeno vključitev v višji energetski nivo.
  4. Prediktivno vzdrževanje – prognostika in ocenjevanje stanja proizvodnih naprav in strojev. Predvideva se razvoj prediktivnega vzdrževanja na različnih področjih kot npr. linija za proizvodnja elektromotorjev, linija za peko kruha, linija za hladno valjanje pločevine, brizgalni stroji, itd.
  5. Industrijski internet stvari. Poudarek bo na razvoju vmesnikov in agentov, ki bodo omogočali učinkovito povezljivost naprav in strojev v enovit sistem.
  6. Integrirani MES. Aktivnosti se bodo osredotočale na nadgradnjo in razširitve funkcionalnosti obstoječih MES sistemov.
  7. Specifične aplikacije vodenja. V tem okviru so predvidena nadaljnja razvojna dela na platformi za krmiljenje laserskih izvorov svetlobe v povezavi z mikroelektronsko litografijo na osnovi pospeševalnikov.