Tehnološka mreža Tehnologija vodenja procesov (TM TVP) je bila ustanovljena 2002 na osnovi pobude članic TechVert (FE, IJS, INEA) in Ministrstva za gospodarstvo. Glavni igralci so raziskovalne organizacije in podjetja ponudniki storitev na področju avtomatizacije, informatizacije in kibernetizacije.

TM TVP je oblikovala dva strateška cilja:

  1. dvigniti stopnjo tehnološke razvitosti uporabnikov tehnologije vodenja procesov in
  2. dvigniti konkurenčni nivo izvajalcev na posameznih izbranih segmentih (jedrnih tehnologijah).

V procesu oblikovanja Strategije pametne specializacije RS v letih 2013-2015 je sodelovala pri oblikovanju koncepta SPS na osnovi kompetenc in kapacitet in presečnih področij ter v procesu identifikacije in  mappinga kompetenc in kapacitet oblikovala močne pobude v štirih domenah: Tovarne prihodnosti, Pametna mesta in skupnosti, Pametne zgradbe in dom ter Krožno gospodarstvo.


AKTUALNO: Razpis nagrad Tehnološke mreže Tehnologija vodenja procesov (4.1.2023)

Tehnološka mreža Tehnologija vodenja procesov (TM TVP) razpisuje nagrade za najboljša diplomska in magistrska dela. Nagrade so namenjene spodbujanju raziskovalnega in strokovnega dela na širših področjih, ki so zanimiva za članice tehnološke mreže »Tehnologija vodenja procesov«.

Več o razpisu si preberite TUKAJ.